Despre noi

Asociația Salvatorilor Voluntari 4×4 a fost înființată în anul 2017 de către: Mihai TUHARI, Constantin BRAȘOVEANU, Paul DORNEANU, George FLOREA și Alexandru GHEORGHIU.

Scopul asociației este realizarea unui mediu care sa faciliteze intervenția in situațiile de urgență și speciale a salvatorilor voluntari din comunitatea offroad.

Asociația are sediul social în București, Aleea Mizil nr. 46G, sector 3.

CONDUCEREA

Conducerea asociației este asigurată de:

 1. Mihai TUHARI – președinte
 2. Constantin BRAȘOVEANU – vicepreședinte și secretar
 3. Paul DORNEANU – vicepreședinte
 4. George FLOREA – vicepreședinte
 5. Alexandru GHEORGHIU – vicepreședinte

OBIECTIVELE

 1. Obiectivele prin care se realizează scopul Asociației sunt:
 • Organizarea de acțiuni de voluntariat, în regie proprie sau în colaborare cu parteneri publici sau privați, pentru intervenția in situații speciale.
 • Echiparea asociației și a membrilor cu utilaje, echipament si accesorii specifice pentru intervenții în situații speciale a salvatorilor voluntari din comunitatea offroad.
 • Stabilirea de parteneriate cu autorități locale, instituții și organizații guvernamentale cat și nonguvernamentale, atât din țară cat și din afara tarii, în vederea derulării intervențiilor în cazul unor situații speciale.
 • Organizarea de programe educaționale independente sau de instruire în parteneriat cu instituții publice, organizații nonguvernamentale sau companii private, în scopul pregătirii membrilor comunității.
 • Înființarea de website-uri, conturi de rețele de socializare, publicații sau alte mijloace de comunicare în masă care să contribuie la îndeplinirea scopului și obiectivelor asociației.
 • Dezvoltarea, administrarea și menținerea in parametri optimi de funcționare a sistemului informatic și de comunicație care sa deservească necesităților asociației.
 • Colaborarea cu instituțiile de presă la nivel local, național și internațional pentru promovarea platformei și a acțiunilor acesteia precum și desfășurarea de campanii de conștientizare și informare in rândul cetățenilor în legătura cu obiectivele asociației.
 • Promovarea acțiunilor de voluntariat pentru intervenții in situații speciale într-un mod echitabil, profesionist și eficient prin susținerea proiectelor necesare, durabile și conforme cu normele și politicile Uniunii Europene aflate în vigoare.
 • Organizarea și participarea la conferințe, întâlniri, simpozioane, congrese, dezbateri sau alte tipuri de evenimente locale, naționale și internaționale.

2. Pentru atingerea scopului, Asociația va desfășura și activități economice directe și de strângere de fonduri:

– organizarea de adunări, evenimente sau spectacole artistice;

– organizarea de târguri, tombole, simpozioane, dineuri, chete;

– vânzarea de materiale exclusive ale asociației (precum publicații, ilustrate, hărți și altele).

3. Asociația poate presta orice activitate permisă de lege din care se pot obține beneficii în vederea asigurării autofinanțării, precum și atragerea altor surse de finanțare pentru realizarea obiectivelor.

MEMBRII

Asociația, conform statului prevede 3 tipuri de membri:

 1. Membrii Fondatori – acele persoane care au constituit asociația și au statut de membru asociat și participă la ședințe având drept de vot în cadrul Adunării Generale
 2. Membrii Onorifici – sunt acele persoane fizice care sunt persoane publice, oameni de afaceri, oameni de știință, diplomați sau persoane din aparatul de stat din Romania sau alte țări care pot contribui la dezvoltarea activității de voluntariat în situații speciale și dovedesc prin activitățile pe care le desfășoară că promovează principiile și au aceleași obiective și scop ca și Asociația.
 3. Membrii Asociați – sunt persoanele fizice care aderă la statutul Asociației și exercită o activitate de natură să promoveze interesele Asociației. Membrii asociați sunt admiși, în urma completării unei cereri de adeziune, de către Adunarea Generală a Asociației.
 4. Membrii Simpatizanți – sunt persoanele fizice sau juridice, cu domiciliul în România sau străinătate, care prin activitatea desfășurată nu impietează asupra imaginii sau reputației Asociației și care acceptă drepturile și obligațiile din prezentul statut.

DOCUMENTE

 1. Statutul (PDF)
 2. Act Aditional 1 Statut (PDF)
 3. Actul constitutiv (PDF)
 4. Regulament Intern de Funcționare (PDF – adoptat februarie 2019)