Despre noi

Asociația Salvatorilor Voluntari 4×4 a fost înființată în anul 2017 de către: Mihai TUHARI, Constantin BRAȘOVEANU, Paul DORNEANU, George FLOREA și Alexandru GHEORGHIU.

Scopul asociației este realizarea unui mediu care sa faciliteze interventia in situatiile speciale a salvatorilor voluntari din comunitatea offroad.

Asociația are sediul social în București, Aleea Mizil nr. 46G, sector 3.

Asociația are un consiliu director format din:

 1. Mihai TUHARI – președinte
 2. Constantin BRAȘOVEANU – vicepreședinte și secretar
 3. Paul DORNEANU – vicepreședinte
 4. George FLOREA – vicepreședinte
 5. Alexandru GHEORGHIU – vicepreședinte
 6. Codru ȘTEFĂNESCU
 7. Cătălin VATRĂ

OBIECTIVELE

 1. Obiectivele prin care se realizează scopul Asociației sunt:
 • Organizarea de acțiuni de voluntariat, în regie proprie sau în colaborare cu parteneri publici sau privați, pentru intervenţia in situatii speciale.
 • Echiparea asociatiei si a membrilor cu utilaje, echipament si accesorii specifice pentru interventii in situatii speciale a salvatorilor voluntari din comunitatea offroad.
 • Stabilirea de parteneriate cu autorităţi locale, instituţii şi organizaţii guvernamentale cat şi nonguvernamentale, atat din țară cat si din afara tarii, în vederea derulării intervenţiilor in cazul unor situatii speciale.
 • Organizarea de programe educaționale independente sau de instruire în parteneriat cu instituții publice, organizații nonguvernamentale sau companii private, în scopul pregatirii membrilor comunității.
 • Înființarea de website-uri, conturi de rețele de socializare, publicații sau alte mijloace de comunicare în masă care să contribuie la îndeplinirea scopului şi obiectivelor asociației.
 • Dezvoltarea, administrarea si mentinerea in parametri optimi de functionare a sistemului informatic si de comunicatie care sa deserveasca necesitatilor asociatiei.
 • Colaborarea cu instituțiile de presă la nivel local, național şi internațional pentru promovarea platformei si a actiunilor acesteia precum si desfasurarea de campanii de constientizare si informare in randul cetatenilor in legatura cu obiectivele asociatiei.
 • Promovarea actiunilor de voluntariat pentru interventii in situatii speciale într-un mod echitabil, profesionist şi eficient prin susținerea proiectelor necesare, durabile şi conforme cu normele şi politicile Uniunii Europene aflate în vigoare.
 • Organizarea si participarea la conferințe, intalniri, simpozioane, congrese, dezbateri sau alte tipuri de evenimente locale, nationale si internationale.

2. Pentru atingerea scopului, Asociaţia va desfăşura si activităţi economice directe şi de strângere de fonduri:

– organizarea de adunări, evenimente sau spectacole artistice;

– organizarea de târguri, tombole, simpozioane, dineuri, chete;

– vânzarea de materiale exclusive ale asociaţiei (precum publicaţii, ilustrate, hărți şi altele).

3. Asociaţia poate presta orice activitate permisă de lege din care se pot obţine beneficii în vederea asigurării autofinanţării, precum şi atragerea altor surse de finanţare pentru realizarea obiectivelor.

MEMBRII

Asociația, conform statului prevede 3 tipuri de membri:

 1. Membrii Fondatori – acele persoane care au constituit asociația și au statut de membru asociat și participă la ședințe având drept de vot în cadrul Adunării Generale
 2. Membrii Onorifici – sunt acele persoane fizice care sunt persoane publice, oameni de afaceri, oameni de știință, diplomați sau persoane din aparatul de stat din Romania sau alte țări care pot contribui la dezvoltarea activității de voluntariat în situații speciale și dovedesc prin activitățile pe care le desfășoară că promovează principiile și au aceleași obiective și scop ca și Asociația.
 3. Membrii Asociați – sunt persoanele fizice care aderă la statutul Asociației și exercită o activitate de natură să promoveze interesele Asociației. Membrii asociați sunt admiși, în urma completării unei cereri de adeziune, de către Adunarea Generală a Asociației.
 4. Membrii Simpatizanți – sunt persoanele fizice sau juridice, cu domiciliul în România sau străinătate, care prin activitatea desfășurată nu impietează asupra imaginii sau reputației Asociației și care acceptă drepturile și obligațiile din prezentul statut.

DESCARCĂ

 1. Statutul
 2. Actul constitutiv