Despre noi

Asociația Salvatorilor Voluntari 4×4 a fost înființată în anul 2017 de către: Mihai TUHARI, Constantin BRAȘOVEANU, Paul DORNEANU, George FLOREA și Alexandru GHEORGHIU.

SCOPUL

Asociația are ca scop furnizarea unui serviciu in interes public de salvare si recuperare, precum si realizarea de intervenţii in situaţii speciale si de urgenta.

SEDIUL

Asociația are sediul social în București, Aleea Mizil nr. 46G, sector 3.

CONDUCEREA

Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației, iar Consiliul Director este organul de administrare si execuție.

Consiliul Director este format din:

 1. Mihai TUHARI – președinte
 2. Constantin BRAȘOVEANU – vicepreședinte și secretar
 3. Paul DORNEANU – vicepreședinte
 4. George FLOREA – vicepreședinte
 5. Alexandru GHEORGHIU – vicepreședinte

OBIECTIVELE

1. Obiectivele prin care se realizează scopul Asociației sunt:

 • Organizarea de acțiuni de voluntariat, in regie proprie sau in colaborare cu parteneri publici sau privați, pentru intervenția in situaţii speciale si de urgenta.
 • Echiparea asociației si a membrilor cu utilaje, echipamente si accesorii specifice, inclusiv echipamente de acordare a primului ajutor, in vederea efectuării de intervenţii in situaţii speciale si de urgenta de către salvatorii voluntari înregistraţi ca membri ai asociaţiei.
 • Stabilirea de parteneriate cu autoritatile locale, institute si organizaţii guvernamentale cat si nonguvernamentale, atat din tara cat si din afara tarii,in vederea derulării intervenţiilor in cazul unor situaţii speciale şi de urgenţă.
 • Organizarea de programe educaţionale independente, de cursuri de formare sau de instruire in parteneriat cu institute publice, organizaţii nonguvernamentale sau companii private, in scopul pregătirii membrilor Asociaţiei.
 • înfiinţarea de website-uri, conturi de reţele de socializare, publicaţii sau alte mijloace de comunicare in masa care sa contribuie Ia îndeplinirea scopului si obiectivelor asociaţiei.
 • Dezvoltarea, administrarea si menţinerea in parametri optimi de funcţionare a sistemului informatic si de comunicaţie care sa deservească necesităţilor asociaţiei.
 • Colaborarea cu institute de presa la nivel local, naţional si internaţional pentru promovarea platformei si a acţiunilor acesteia precum si desfasurarea de campanii de conştientizare si informare in rândul cetăţenilor in legătură cu obiectivele asociaţiei.
 • romovarea acţiunilor de voluntariat pentru intervenţii in situaţii speciale şi de urgenţă intr-un mod echitabil,profesionist si eficient prin susţinerea proiectelor necesare, durabile si conforme cu normele si politicile Uniunii Europene aflate in vigoare.
 • Organizarea si participarea la conferinţe, întâlniri, simpozioane, congrese, dezbateri sau alte tipuri de evenimente locale, naţionale si internaţionale.
 • Strângerea de fonduri si ajutoare materiale si distribuirea acestora prin intermediul unor acţiuni cu specific umanitar in scopul ajutorării persoanelor sinistrate, a celor afectaţi in urma unor calamitati naturale sau a altor situaţii speciale şi de urgenţă, atat din tara cat si din străinătate.
 • Reprezentarea, identificarea, promovarea, elaborarea si susţinerea unitara a intereselor membrilor şi ale comunităţii offroad din Romania in relaţia cu autoritatile publice naţionale si locale prin dezvoltarea si propunerea de iniţiative legislative in vederea perfecţionării legislaţiei ce reglementează salvatorii voluntari.

2. Pentru atingerea scopului, Asociația va desfășura și activități economice directe și de strângere de fonduri:

 • organizarea de adunări, evenimente sau spectacole artistice;
 • organizarea de târguri, tombole, simpozioane, dineuri, chete;
 • vânzarea de materiale exclusive ale asociației (precum publicații, ilustrate, hărți și altele).

3. Asociația poate presta orice activitate permisă de lege din care se pot obține beneficii în vederea asigurării autofinanțării, precum și atragerea altor surse de finanțare pentru realizarea obiectivelor.

MEMBRII

Asociația, conform statului prevede următoarele tipuri de membri:

 1. Membrii Fondatori
 2. Membrii Onorifici
 3. Membrii Titulari
 4. Membrii Colaboratori
 5. Membrii Voluntari

DOCUMENTE

 1. Statut ASV4x4 2021
 2. Actul constitutiv
 3. Regulament Intern de Funcționare (februarie 2019) – în curs de actualizare
 4. SSM Fisa de protectie a voluntarului